Asociaţia 4YOUNG, asociaţie de tineret, activează din anul 2008 în domeniul tineretului având la activ numeroase proiecte în parteneriat cu administraţia locală din Ploieşti, 7 proiecte finanţate în perioada 2010-2012 de programul "Tineret în Acţiune" şi 1 proiect deja desfăşurat în 2014 prin noul program european, Erasmus+.

Scopul Asociaţiei 4YOUNG este promovarea, pe multiple planuri, de iniţiative, acţiuni şi proiecte în vederea stimulării, formării şi perfecţionării tinerilor în domenii precum cultura civică şi democratică, apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor omului, a tradiţiilor româneşti etc, oferirea către tineri de resurse necesare educaţiei continue, promovarea politicilor pentru integrarea socială şi profesională şi pentru o viaţă independentă.

Activităţile asociaţiei se axează în principal pe educaţia non formală, acţiuni de integrare socială a grupurilor defavorizate, sprijinirea dialogului interetnic, intercomunitar şi între societatea civilă şi instituţiile publice. 

Membrii asociaţiei sunt voluntari cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 ani.